Co to jest rachunek zysków i strat w księgowości?

Co to jest rachunek zysków  strat w księgowości?

W kolejnym artykule wracamy do wyjaśnienia podstawowych pojęć księgowości w prosty sposób. Pojęcia te zwykle nie są bardzo skomplikowane, jednak zdajemy sobie sprawę (w końcu my też kiedyś się uczyliśmy), że dla początkujących brzmią groźnie i tajemniczo.

Każda firmy musi zapisywać (czyli księgować) swoje przychody, i koszty. Tak samo zresztą mogą postępować gospodarstwa domowe. Jeśli chcielibyśmy zobaczyć ile w danym miesiącu zarobiliśmy, a ile oszczędziliśmy, musimy wypisać te wszystkie pozycje w tabelce:

Przychody:        3000 zł

Koszty:            2500 zł

Zysk:            500 zł

Oznaczać to będzie, że zarobiliśmy na czysto 3000 zł w danym miesiącu, wydaliśmy 2500 zł netto, i zostało nam na koniec miesiąca 500 zł, które możemy zaoszczędzić. Podobnie firmy zapisują swoje przychody, koszty i zyski w formie, która ułatwia szybkie zapoznanie się z jej stanem finansowym – takie podsumowanie nazywamy Rachunkiem Zysków i Strat.

Rachunek Zysków i Strat to nic więcej, jak przedstawienie podsumowania przychodów, kosztów i zysku danej jednostki.

Jak to jednak zwykle bywa, RZiS (Rachunek Zysków i Strat w skrócie) w firmach bywa bardziej skomplikowany. Po pierwsze zależy nam na wyodrębnieniu, ile firma zarabia na działalności podstawowej, operacyjnej (czyli tym, czym firma się głównie zajmuje), ile zaś na działalności finansowej (czyli działalność poboczna – np. zyski z lokat bankowych), ile zaś jeszcze na pozostałej działalności operacyjnej – czyli działalności która nie jest dla firmy najważniejsza, i jest zwykle działalnością poboczną – np. sprzedaż samochodu dostawczego czy budynku, który nie będzie już firmie potrzebny.

Na koniec zaś przedstawimy również informację o zyskach i stratach nadzwyczajnych, np. uzyskaniu przychodu z wypłaty z ubezpieczenia, czy utracie środków trwałych w wyniku katastrofy naturalnej. Ostatnią częścią RZiS jest odjęcie podatku od zysku, i przedstawienie zysku po opodatkowaniu.

Rachunek Zysków i Strat zwykle przedstawiamy za rok obrotowy. Jeśli rok się jeszcze nie skończył, możemy go przedstawić również za część roku. Nie ma również przeszkód by przedstawić RZiS za jeden miesiąc, choć taki raport może nie być miarodajny, ze względu na rozłożenie kosztów i przychodów w czasie.

Zobaczmy więc jak wygląda prosty RZiS:

Przychody z działalności operacyjnej:   200 000 zł

Koszty działalności operacyjnej:        110 000 zł

Zysk brutto ze sprzedaży:              90  000 zł -------------------------------------------------------------

Pozostałe przychody operacyjne:           10 000 zł

Pozostałe koszty operacyjne:               0 zł

Zysk brutto z działalności operacyjnej: 100 000 zł -------------------------------------------------------------

Przychody finansowe:                   12 000 zł

Koszty finansowe:                     7 000 zł

Zysk brutto z działalności gospodarczej: 105 000 zł -------------------------------------------------------------

Zyski nadzwyczajne:                    2 000 zł

Straty nadzwyczajne:                    1 000 zł

Zysk brutto:                        106 000 zł -------------------------------------------------------------

Podatek dochodowy (19%):               20 140 zł

Zysk netto:                         85 860 zł

Oczywiście zysk (w sensie: kwota przychodu minut kwota kosztów) nie musi być zawsze dodatni, wówczas występuje strata, którą oznaczamy znakiem minus, np.:

Zysk (strata) brutto:                  -100 000 zł -------------------------------------------------------------

Podatek dochodowy (19%):                 0 zł

Zysk (strata) netto:          -100 000 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *