Co to jest rok podatkowy?

Rok podatkowy jest to okres w którym rozliczamy się z fiskusem. W ciągu roku podatkowego płacimy co dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) zaliczki na podatek CIT. Zaś na koniec tego okresu zobowiązani jesteśmy wysłać deklarację CIT-8 do urzędu skarbowego, oraz zapłacić podatek CIT, pomniejszony o wpłacone już zaliczki.

Rok podatkowy standardowo zaczyna się pierwszego stycznia i kończy 31 stycznia. Podatnik może jednak postanowić inaczej w statucie lub umowie spółki (czy innej organizacji). Wówczas rok podatkowy trwa 12 dowolnych, następujących po sobie miesięcy kalendarzowych. Nie może więc trwać np. od połowy miesiąca kalendarzowego.

W wyjątkowych przypadkach rok kalendarzowy może też trwać dłużej, bądź krócej niż 12 miesięcy, na przykład przy zakładaniu nowej firmy. W takim przypadku, jeśli np. zakładamy spółkę w połowie roku, pierwszy rok podatkowy może trwać krócej (do końca roku).
Jeśli rozpoczniemy działalność w pierwszej połowie roku kalendarzowego, wybrany rok podatkowy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Jeśli zaś rozpoczniemy działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, to pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku (czyli makymalnie 18 miesięcy)/

Podobnie można skrócić rok ostatni, przy zamknięciu ksiąg i likwidacji spółki.

Z przyczyn technicznych jednak warto ustanowić rok podatkowy jako trwający od 1 stycznia do 31 grudnia. Na przełomie lat zmieniają się często przepisy podatkowe, i wówczas obliczenie niektórych podatków może być kłopotliwe, gdyż należałoby część obliczyć wg jednej stawki, a część wg drugiej. Takiej możliwości zwykle nie oferują programy komputerowe, co powodowałoby konieczność obliczania ręcznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *