Co to jest rok podatkowy?

Rok podatkowy jest to okres w którym rozliczamy się z fiskusem. W ciągu roku podatkowego płacimy co dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) zaliczki na podatek CIT. Zaś na koniec tego okresu zobowiązani jesteśmy wysłać deklarację CIT-8 do urzędu skarbowego, oraz zapłacić podatek CIT, pomniejszony o wpłacone już zaliczki.

Rok podatkowy standardowo zaczyna się pierwszego stycznia i kończy 31 stycznia. Podatnik może jednak postanowić inaczej w statucie lub umowie spółki (czy innej organizacji). Wówczas rok podatkowy trwa 12 dowolnych, następujących po sobie miesięcy kalendarzowych. Nie może więc trwać np. od połowy miesiąca kalendarzowego.

W wyjątkowych przypadkach rok kalendarzowy może też trwać dłużej, bądź krócej niż 12 miesięcy, na przykład przy zakładaniu nowej firmy. W takim przypadku, jeśli np. zakładamy spółkę w połowie roku, pierwszy rok podatkowy może trwać krócej (do końca roku).
Jeśli rozpoczniemy działalność w pierwszej połowie roku kalendarzowego, wybrany rok podatkowy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Jeśli zaś rozpoczniemy działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, to pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku (czyli makymalnie 18 miesięcy)/

Podobnie można skrócić rok ostatni, przy zamknięciu ksiąg i likwidacji spółki.

Z przyczyn technicznych jednak warto ustanowić rok podatkowy jako trwający od 1 stycznia do 31 grudnia. Na przełomie lat zmieniają się często przepisy podatkowe, i wówczas obliczenie niektórych podatków może być kłopotliwe, gdyż należałoby część obliczyć wg jednej stawki, a część wg drugiej. Takiej możliwości zwykle nie oferują programy komputerowe, co powodowałoby konieczność obliczania ręcznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *