Co to są różnice kursowe?

Różnice kursowe to różnica pomiędzy ceną sprzedaży produktu w walucie, a kwotą zapłaty jaką kontrahent nam w walucie zapłacił np. na rachunek bankowy.

Różnica taka powstaje ze względu na to, że sprzedaż produktów w walucie, na przykład za granicę, zwykle składa się z dwóch etapów, patrząc od strony finansowo-księgowej.

Najpierw kontrahentowi wystawiamy fakturę na np. 1000 euro, i księgujemy ją w złotówkach wg kursu NBP z dnia poprzedniego – 4,2 , czyli 4200 zł.
Następnie kontrahent przelewa nam pieniądze za jakiś czas, również 1000 euro. Ale kurs waluty wówczas jest już inny, gdyż wynosi na przykład 4,3 , czyli powinniśmy zaksięgować 4300 zł.

W związku z tym powinniśmy otrzymać 4200 zł, a otrzymaliśmy 4300 zł. W ten sposób powstał przychód na 100 zł, czyli na różnicę pomiędzy zaksięgowaną kwotą faktury, a kwotą przelewu. Tą właśnie różnicę nazywamy różnicą kursową.

Różnice kursowe mogą być dodatnie, i ujemne. W podanym powyżej przykładzie różnica ta jest dodatnia, czyli zyskujemy 100 zł. Ale jeśli kurs po którym przelew do nas wpłynął wyniósłby np. 4,1  , to różnica wyniosłaby -100 zł, czyli byłaby to różnica ujemna. Taką różnicę księgujemy jako koszt.

W pełnej księgowości różnice kursowe księgujemy odpowiednio jako przychody finansowe (różnice dodatnie) i jako koszty finansowe (różnice ujemne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *