Czy trzeba wysyłać deklaracje VAT i deklaracje zerowe?

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność często zadają sobie pytanie, czy muszą wysyłać deklaracje VAT, jak VAT EU, VAT 7 (w tym VAT 7 K/D), czy też wystarczy jedynie zapłacić podatek? Jeśli tak, to jak często?

Po pierwsze, deklaracje VAT składamy wyłącznie wówczas, jeśli zarejestrowaliśmy się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT. Zaś deklaracje VAT EU składamy wyłącznie, jeśli zarejestrowaliśmy się jako podatnik dokonujący transakcji wewnątrz wspólnotowych (dostawy lub zakupu towarów i usług w ramach Unii Europejskiej – z wyjątkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia usług).

Poprzez składanie należy tu rozumieć przygotowanie deklaracji i:

  • złożenie ich osobiście do urzędu skarbowego,
  • albo wysłanie pocztą (najlepiej za potwierdzeniem nadania) do urzędu skarbowego,
  • albo złożenie przez portal e-deklaracje.gov.pl,
  • albo przez wysłanie e-deklaracji bezpośrednio z programu księgowego.

Warto przy tym zauważyć, że dwie ostatnie metody wymagają zweryfikowania nadawcy poprzez podpis elektroniczny. Zaś wszystkie sposoby mogą być wykonane przez nas, jak i przez osobę upoważnioną, np. pełnomocnika, księgową, czy biuro rachunkowe.

Jeśli chodzi o deklaracje VAT 7 (oraz VAT 7 K i D), to ich częstotliwość składania zależy od tego, czy rozliczamy się z podatku VAT miesięcznie, czy kwartalnie. W przypadku VAT 7, gdy rozliczamy się miesięcznie, musimy zapłacić podatek i złożyć deklarację do 25 dnia miesiąca następnego. Czyli podatek za styczeń rozliczymy do 25 lutego. Zaś w przypadku VAT 7 K i D, gdy rozliczamy się kwartalnie, płacimy podatek i składamy deklarację podatkową do 25 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Czyli podatek za I kwartał (okres styczeń-marzec) musimy zapłacić, i złożyć deklarację VAT do 25 kwietnia.

Powyższe deklaracje VAT 7, VAT 7K i VAT 7D składamy zawsze, nie ma tu znaczenia czy podatek wystąpił czy nie, nie ma też znaczenia czy w ogóle wystąpił jakikolwiek obrót. Składamy w związku z tym również deklaracje „zerowe”.

W przypadku VAT EU, deklaracje te składamy do 25 dnia każdego miesiąca następnego (czyli 25 luty, w przypadku rozliczenia za styczeń). Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy rozliczamy się kwartalnie, czy miesięcznie. Z deklaracjami VAT EU nie wiąże się bezpośrednio konieczność zapłaty podatku.

W niektórych okolicznościach istnieje możliwość kwartalnego składania deklaracji VAT EU, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

  • gdy dokonujemy WDT, jeżeli w danym kwartale i z żadnych czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość transakcji z tytułu WDT nie przekroczyła kwoty 250 000 zł,

  • gdy dokonujemy WNT, jeżeli całkowita wartość transakcji bez podatku w danym kwartale nie przekroczyła 50 000 zł,

  • gdy dokonujemy dostawy usług opodatkowanych w kraju nabywcy.

Jeśli jednak deklarację VAT EU składamy w wersji papierowej (osobiście, lub pocztą), to pamiętajmy, że termin jej złożenia to 15 dzień miesiąca następnego.

Warto jeszcze pamiętać, że jeśli termin zapłaty podatku i złożenia deklaracji wypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ulega przesunięciu na następny dzień roboczy.

Jeśli zaś zapomnimy złożyć deklarację w terminie, wystarczy po prostu jak najszybciej ją złożyć. Urzędy skarbowe starają się w coraz przyjaźniejszy sposób podchodzić do podatników, i w przypadku wyjątkowego opóźnienia prawdopodobnie nie nałożą kary. Choć zależy to od danego urzędu skarbowego, i niektóre mają w tej sprawie inną politykę. W każdym bądź razie, lepiej nie kusić losu i pamiętać o terminowym przygotowaniu i złożeniu deklaracji 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *