VAT naliczony i należny

Rozliczanie VAT może sprawiać problemy jeśli dopiero zaczynamy naszą przygodę z biznesem. Nie tylko przepisy są w tej sprawie bardzo skomplikowane, ale też wprowadzają wiele nowych pojęć które mogą być niełatwe do zrozumienia.

Rozliczając VAT co każdy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał – zależnie od naszego wyboru) musimy do urzędu skarbowego zapłacić taki podatek, jaki wynika z naszych faktur sprzedażowych i zakupowych. Aby go obliczyć musimy zsumować VAT z faktur sprzedażowych, i od niego odjąć VAT z faktur zakupowych.

Tak obliczony podatek wpłacamy do urzędu skarbowego, jeśli otrzymany wynik jest dodatni. Jeśli zaś wynik jest ujemny, to mamy do wyboru dwie ścieżki – albo zwracamy się do urzędu o zwrot podatku VAT, albo zostawiamy ten VAT do odliczenia w następnym okres rozliczeniowy. Pierwszy sposób zwykle jest zaproszeniem do kontroli skarbowej, i taka zwykle wówczas następuje, także czasem warto jednak pozostawić VAT do odliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym. W każdym zaś wypadku, nawet jeśli wynik jest zerowy, musimy złożyć do urzędu skarbowego deklarację.

Cóż więc oznaczają pojęcia – VAT naliczony, i VAT należny?

VAT należny to VAT który należny jest urzędowi skarbowemu, czyli „należy” tam go zapłacić. Mówiąc prosto jest to po prostu zsumowany, łączny VAT za dany okres (miesiąc czy kwartał) wynikający z naszych dokumentów sprzedaży.

VAT naliczony jest to VAT, który możemy sobie naliczyć z naszych faktur zakupowych, czyli suma kwot VAT z wszystkich tych faktur za dany okres.

A więc podatek VAT do zapłaty obliczamy jako VAT należny – VAT naliczony. Kwotę podatku VAT można pomniejszyć jak pisaliśmy wcześniej, o nadpłaty z ubiegłych okresów, lub

Sprawa ta ma jednak jeszcze kilka ważnych aspektów, takich jak m.in.:
– w niektórych sytuacjach, przy nabyciu niektórych produktów, to nabywca jest płatnikiem VAT, a nie sprzedawca, więc VAT taki jest VATem naliczonym,

– przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów czy usług, kwotę VAT wliczamy zarówno w VAT naliczony jak i należny, dzięki temu faktycznie nie płacimy VAT od takich nabyć.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *